Wydział Podatków i Opłat przypomina, że w dniu 15 maja mija termin płatności II raty podatków od nieruchomości dla osób fizycznych. Wpłat można dokonywać:
- przelewem na indywidualne rachunki bankowe, których numery zostały podane w decyzjach podatkowych,
- w opłatomacie znajdującym się w holu Urzędu Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39,
- u sołtysów.