Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości:

Mielno część ulicy Łąkowej    (zgodnie z rysunkiem  nr 1)

Rysunek nr 1

mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV”.

 

Warunkiem  rozpoczęcia zrzutu ścieków jest  podpisana umowa na odbiór ścieków  z AQUANET S.A.

Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej znajdującej się na terenie posesji, wybudowanej w ramach Projektu ZMPZ lub wybudowanej w własnym zakresie przez mieszkańca (studzienka wybudowana we własnym zakresie musi być odebrana przez służby Aquanet SA).

Prace związane z instalacją wewnętrzną należy wykonać własnym staraniem i na koszt własny, prace te nie podlegają odbiorowi technicznemu. 

Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie dokonać pisemnego zgłoszenia stanu wodomierza do spółki Aquanet SA. W przypadku braku wodomierza należy zadeklarować ilość osób zamieszkałych na terenie posesji na dzień rozpoczęcia zrzutu.

OSOBY NIE POSIADAJĄCE PODPISANEJ UMOWY mogą uzyskać wyczerpującej informacji na ten temat oraz otrzymać druki wniosków  W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „PUSZCZA  ZIELONKA” w  Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8 w Biurze Obsługi albo od numerem telefonu 61 81 14 142.

 

UWAGA: Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 

 

W oparciu o dane Działu Technicznego ZMPZ opracowała: Agnieszka Ogrodnik