Rozpoczęły się prace związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku od ulicy Na Skarpie do ulicy Kolejowej w Miękowie. Powstanie ścieżka rowerowa w odsunięciu od jedni, co wpłynie na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Dodatkowo poszerzony zostanie przejazd kolejowy, co umożliwi zastosowanie oddzielnych rogatek w pasie drogi rowerowej. Prace potrwają do połowy roku.

Przedmiotowe prace wiązać się będą z powstaniem utrudnień w ruchu pojazdów.
Prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie ruchu.

Liczymy na Państwa zrozumienie, cierpliwość i przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

Wydział Inwestycji