Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, podczas którego przedstawiona zostanie wstępna koncepcja zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Potasze.

Spotkanie odbędzie się dnia 19 listopada 2021 r., o godz. 17:00, w Klubie „Kogucik”, przy ul. Lipowej 1 w Potaszach.

Ze względów organizacyjnych - wyznaczony limit osób mogących przebywać w sali - prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 19 listopada 2021 r. do godziny 13.00, telefonicznie pod numerem tel. 61 6544 291 lub elektronicznie na adres: katarzyna.milczarek@czerwonak.pl lub maciej.chorazewicz@czerwonak.pl.