Państwowa służba hydrogeologiczna informuje, że na terenie województwa wielkopolskiego utrzymuje się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.
 
Utrzymujące się niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych .
 
Na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej po adresem ps://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html można znaleźć więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej.