Wydział Podatków i Opłat przypomina, że w dniu 15 marca mija termin płatności pierwszej raty podatków od nieruchomości dla osób fizycznych.