Wydział Podatków i Opłat przypomina, że 2 kwietnia mija termin płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Opłaty prosimy wnosić na rachunek bankowy o numerze 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431. Prosimy o wpisanie w tytule przelewu opłata za użytkowanie wieczyste gruntów.