Aquanet S.A. informuje,  że  w  związku z realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację wyposażenia technologicznego pompowni biogazu, Wykonawca musi
wykonać  docelowe  podłączenie instalacji biogazu, którego wykonanie wymaga wyłączenia z eksploatacji obiektu na ok. 10 godz.

Prace zaplanowane są na dzień 20.01.2022 r. w godz. 07:00-17:00.

Wyłączenie z eksploatacji ww. obiektu może spowodować wzrost uciążliwości odorowej obiektu w tym okresie.
 
AQUANET S.A.