Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości: Kliny, gmina Czerwonak, ulica Cicha

 

 

mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV” (zgodnie z rysunkiem nr 1).

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ścieków jest  podpisana umowa na odbiór ścieków  z AQUANET S.A.

Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej znajdującej się na terenie posesji, wybudowanej w ramach Projektu lub wybudowanej w własnym zakresie przez mieszkańca (studzienka wybudowana we własnym zakresie musi być odebrana przez służby Aquanet S.A.).

Prace związane z instalacją wewnętrzną należy wykonać własnym staraniem i na koszt własny, prace te nie podlegają odbiorowi technicznemu.

Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie  dokonać pisemnego zgłoszenia stanu wodomierza  w przypadku braku wodomierza zadeklarować ilość osób zamieszkałych na dzień rozpoczęcia zrzutu, powiadamiając spółkę  AQUANET S.A.

OSOBY NIE POSIADAJACE PODPISANEJ  UMOWY  mogą uzyskać wyczerpującą informację na ten temat oraz otrzymać druki wniosków  W ZWIĄZKU MIEDZYGMINNYM „PUSZCZA ZIELONKA” w  Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8 w Biurze Obsługi albo od numerem telefonu 61 81 14 142.

UWAGA: Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

 

 

 

W oparciu o dane Działu Technicznego ZMPZ opracowała: Agnieszka Ogrodnik