Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o zmianie numeru infolinii prowadzonej przez Dział Monitoringu Umów WFOŚiGW w Poznaniu. Nowy numer telefonu to: 532 741 440.

Pod ten numer można telefonować w sprawach rozliczania umów dotyczących zarówno Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, jak i innych programów.

Adres e-mail do Działu Monitoringu Umów pozostaje bez zmian: rozliczenia@wfosgw.poznan.pl.

Wszystkie aktualne dane kontaktowe znajdują się na pod adresem: https://www.wfosgw.poznan.pl/kontakt/