W czwartek, 21 października 2021 r. o godz. 12:00 w ramach ćwiczeń Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz technicznego sprawdzenia syren na terenie Gminy Czerwonak nastąpi głośne uruchomienie syren alarmowych.

 

Przekazywany będzie sygnał – dźwięk ciągły trwający 1 minutę.

 

JEST TO SYGNAŁ ĆWICZEBNY, DLATEGO PROSIMY O ZACHOWANIE SPOKOJU I NIE PODEJMOWANIE ŻADNYCH DZIAŁAŃ.

 

Jednocześnie przypominamy rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych.

 

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)