W urzędzie skarbowym zapłacisz kartą płatniczą:
•    Za pośrednictwem terminala płatniczego można opłacać w urzędzie skarbowym podatki PIT, CIT i VAT.
•    Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.
We wszystkich urzędach skarbowych w kraju za pośrednictwem terminali płatniczych można opłacić wybrane podatki:
•    PIT,
•    CIT,
•    VAT (z wyłączeniem podatku VAT z tytułu importu oraz VAT-14),
•    opłatę od sprzedaży alkoholu,
•    opłatę od środków spożywczych.
Kartą można też uregulować swoje zaległości podatkowe objęte egzekucją
– zarówno w siedzibie urzędu skarbowego, jak i bezpośrednio u poborcy skarbowego.
Od płatności za pośrednictwem terminala płatniczego nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
Zasady opłacania pozostałych podatków i należności, w tym m.in. opłaty skarbowej, pozostają bez zmian.