Przypominamy o możliwości zapisania się na zajęcia z hipoterapii organizowane w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Zajęcia z hipoterapii realizuje ośrodek MUSTANG SERVICE Sp. z o.o. w Czerwonaku.
Adresatem powyższych działań są osoby pełnoletnie z terenu gminy Czerwonak posiadające orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoby zapisane zobowiązane będą do dostarczenia:

  •  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego), w przypadku dzieci i młodzieży orzeczenia o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia oraz formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak,
  • skierowania od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do hipoterapii.

Zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 61 65 44 221 lub 61 65 44 294.


Wydział Promocji Zdrowia