Wójt Gminy Czerwonak działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuje, że dnia 15 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak, Wykaz lokalu będącego własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 72/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 8 marca 2023 r. do oddania w użyczenie: obręb Koziegłowy, działka nr 47/1 i 48, arkusz mapy 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. S02,
tel.: 61/65-44-269, 61/65-44-260.