WÓJT GMINY CZERWONAK

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuje, że dnia 24 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak, Wykaz lokalu, do którego Gminie Czerwonak przysługuje prawo własności, przeznaczonego Zarządzeniem Nr 138/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 22 maja 2023 r. do oddania w najem: Koziegłowy, os. Leśne 20.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. S02,
tel.: 61/65-44-269, 61/65-44-260.