Wójt gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuje, że dnia 27 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Źródlana 39, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czerwonak, Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Czerwonak, przeznaczonej Zarządzeniem Nr 92/2023 Wójta Gminy Czerwonak z 21 marca 2023 r. do oddania w dzierżawę: obręb Koziegłowy, część działki nr ew. 107/84, arkusz mapy 13, o powierzchni 56 m², KW nr PO1P/00218761/7

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak - pok. S02, tel.: 61/65-44-251, 61/65-44-260.