Wójt Gminy Czerwonak, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 r. poz. 65 i 284) informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwonak, przeznaczonej do oddania w najem Zarządzeniem nr 278/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2020 r.

 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie Czerwonackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o na os. Leśnym 24 w Koziegłowach, tel. 61 65 20 241.