Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych i kart inwentaryzacyjnych