Na podstawie zarządzenia nr 250/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 9 września 2021 r. informujemy, że w związku z wyczerpaniem wysokości środków finansowych przeznaczonych na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – program dla gminy Czerwonak na rok 2021 w budżecie gminy na 2021 rok, zostaje zakończony nabór wniosków na ten cel.

Osoby, które złożyły wniosek do dnia wydania zarządzenia, a nie podpisano z nimi umowy z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w roku budżetowym 2021 r., zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku ponownego uruchomienia środków finansowych, po dokonaniu weryfikacji złożonych formularzy rozliczeniowych, wnioski z listy rezerwowej zostaną rozpatrzone wg kolejności wpływu.

Wnioski osób złożone po dacie wydania zarządzenia będą rozpatrywane negatywnie z uwagi na wyczerpanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska: Aliną Ptak, tel. 61/65 44 224.