UWAGA!
OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA LEŚNEGO W KOZIEGŁOWACH

 

Zarząd Osiedla Leśnego zwołuje ogólne zebranie mieszkańców, które odbędzie się 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 20:00 w Szkole Podstawowej w Koziegłowach, przy ul. Poznańskiej 17.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie ogólne zebranie mieszkańców odbędzie się 15 lutego 2024 r. o godz. 20:15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ogólnego zebrania mieszkańców.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Dyskusja na temat budowy nowego zakładu produkcyjno-magazynowego firmy BROS na granicy Gminy
Czerwonak i Miasta Poznania.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie ogólnego zebrania mieszkańców.

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Katarzyna Woźniak