Sołtys Sołectwa Kicin zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się 11 września 2023 r. (poniedziałek) o godz.18.30 w Klubie ,, Jutrzenka  ''w Kicinie .

 

Sołtys
Helena Stachowiak