Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 5/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu poznańskiego nw. miejscowości Gminy Czerwonak zostały uznane za teren zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół: Kicin, Czerwonak, Kliny, Miękowo, Owińska, Annowo, Potasze, Trzaskowo, Dębogóra, Mielno.

Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa nakazuje się niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii W Poznaniu.

 

Na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:
 

1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem pszczół;

2) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, sprzętu bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu;

3) przemieszczania produktów pszczelich z obszaru zapowietrzonego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu.

 

Przedstawiamy Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, w którym ogłoszona ww. rozporządzenie oraz mapkę rejonu zapowietrzonego.