Pod koniec 2020 roku Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak podpisało umowę z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej na przekształcanie Stowarzyszenia w przedsiębiorstwo społeczne dla działalności Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach. Dofinansowanie w wysokości ponad 100 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na wsparcie pomostowe dla zatrudnionych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na przystosowanie siedziby Centrum dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Natomiast w styczniu 2021 r. swoją działalność rozpoczęło Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego (GPS), dla którego gmina Czerwonak pozyskała dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych również z Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA. W styczniowym numerze gminnego biuletynu informacyjnego "I wiesz więcej" na stronie 11 opublikowany został wywiad z prezesem GPS p. Bogusławem Wołodźko - sprawdź