Co zostanie/zostało robione w ramach projektu?

- wybudowano drogę o długości 740 m; szerokość jezdni 4,5 - 6,0 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej);
- chodnik jednostronny/ dwustronny szerokości 1,5 - 2,0 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej); długości 1280 m
- budowa trzech progów zwalniających
- odwodnienie drogi: kanalizacja deszczowa o łącznej długości 638 m
- oświetlenie: 21 słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED
- przebudowa sieci wodociągowej.