Co zostanie/zostało robione w ramach projektu?
 

  • budowa nowych dróg o łącznej długości 544 m o nawierzchni z kostki betonowej (ul. Topolowa) i bitumicznej (ul. Lipowa)
  • budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 446 m,
  • powiązanie ulic z drogami wyższego rzędu - skrzyżowanie ul. Lipowej z  ul. Gdyńską - drogą wojewódzką nr 196.
  • wybudowanie nowych chodników o łącznej długości 558 m i szerokości 2 metrów,
  • oznakowanie dwóch nowych przejść dla pieszych.