Co zostanie/zostało robione w ramach projektu?

- długość drogi: 823 m, szerokość jezdni 5,0 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej);
- chodnik jednostronny szerokości 2,0 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej) i długości 823 m
- zmiana geometrii skrzyżowania z drogą powiatową nr 2407P;
- budowa wyniesionego skrzyżowania - 1 szt.
- budowa progów zwalniających - 3 szt.
- przebudowa przepustu pod koroną drogi;
- odwodnienie drogi: kanalizacja deszczowa długości 750 m;
- oświetlenie: 19 słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami typu LED;
- przebudowa przyłącza gazowego;
- przebudowa sieci elektroenergetycznej.