Flaga i godło Polski
Flaga i godło Polski

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu: Budowa ulicy Podgórnej w Czerwonaku

Kwota dofinansowania: 685.486,83 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.358.048,69 zł

Planowany termin inwestycji: 2022-2023 (9 miesięcy)

 

Co zostanie/zostało zrobione w ramach zadania?

  • budowa nowej drogi o długości 333 m o szerokości 5,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego,

  • budowa odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 322 m,

  • przebudowa sieci elektroenergetycznej,

  • przebudowa sieci teletechnicznej Netia,

  • przebudowa sieci teletechnicznej Orange,

  • przebudowa przyłącza gazowego.