Walvis Bay rozpoczyna procedury związane z realizacją inwestycji na Wybrzeżu Niepodległości (Walvis Bay, w którym realizowany jest projekt, uzyskał niepodległość dopiero w 1994 roku jako ostatnia część całego kraju). Koordynator Projektu, Sylwia Szparkowska oraz ekspert z Gminy Czerwonak, Wojciech Szpociński przygotowywali wraz z partnerami z Walvis Bay szczegółowy harmonogram inwestycji. Logika projektów unijnych przyzwyczaiła nas w Polsce do planowania inwestycji w ściśle określonym czasie, finansowania ich w sposób przejrzysty i wiązania z łatwo identyfikowalnymi rezultatami. Wpływ na takie zarządzanie ma cały demokratyczny system samorządowy w Polsce. Zarządzanie w samorządach poprzez projekty to jedno z najważniejszych doświadczeń, które przekazujemy w ramach „Erongo Sustainable Governance Lab”.

Powyższy post został opublikowany w ramach projektu ‘Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory Urban Governance For Resilient, Safe and Inclusive Multifunctional Public Spaces in Namibia’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach #European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid. Projekt implementowany jest w ramach partnerstwa między @Gmina Czerwonak i @Municipality of Walvis Bay. Zawartość i treść posta jest wyłączną odpowiedzialnością autorów - Gminy Czerwonak oraz Gminy Walvis Bay i nie musi odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej'
 
This publication is a part of the ‘Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory Urban Governance For Resilient, Safe and Inclusive Multifunctional Public Spaces in Namibia’ project, co-funded by the European Union within the framework of #European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid. The implementing partners for the project are @Gmina Czerwonak and @Municipality of Walvis Bay.
This publication was co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of Gmina Czerwonak and Walvis Bay and do not necessarily reflect the views of the European Union.