Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie

 

Budowa systemu chłodzenia domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER

Zakres: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa systemu chłodzenia domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie. Inwestycja obejmuje budowę instalacji chłodzenia w dwóch salach oraz w holu domu kultury. Instalacja klimatyzacji opiera się na chłodnicy zasilanej glikolem z agregatu wody lodowej oraz jednostkach wewnętrznych. Skropliny z jednostek wewnętrznych zostały odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

Cel projektu: Rozwój funkcji rekreacyjnej i kulturalnej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli poszerzyć ofertę kulturalną oraz sportową w domu kultury „Jutrzenka”. Montaż klimatyzacji w budynku pozwoli w bardziej komfortowych warunkach prowadzić zajęcia zarówno sportowe, jak i teatralne, a także organizować występy dla publiczności. Funkcjonowanie domu kultury będzie niezależne od pór roku i temperatur zewnętrznych. Instalacja klimatyzacji została zaprojektowana, jako pro-ekologiczna tzn. cały system chłodzenia oparty jest na wodzie lodowej. Nie zostanie zastosowany freon, który szkodliwie wpływa na środowisko i kumuluje się w atmosferze.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych całości inwestycji, dofinansowanie ze środków EFFROW 50.369,00 zł. 

Wyłonienie wykonawcy: TUTAJ

W styczniu 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą oraz przekazano plac budowy. W marcu 2021 r. roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.