Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina

Nr umowy o powierzenie grantu: 3218/1/2021

Źródło finansowania: Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”. Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel projektu: wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

 

Efekty realizacji projektu:
 

- wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych serwerów, stacji  roboczych zlokalizowanych w Urzędzie Gminy oraz szkołach podstawowych na terenie gminy Czerwonak,

- stworzenie jednolitego środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych  wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Czerwonak,

- zwiększenie odporności całego systemu informatycznego na zagrożenia wirusowe w Urzędzie Gminy  Czerwonak oraz szkołach podstawowych na terenie gminy Czerwonak.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

 

Kwota dofinansowania: 96 640,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 96 640,00 PLN

Dofinansowanie: 100 %

Szczegółowe informacje o realizowanym Grancie w ramach projektu znajdują się na stronie www.gov.pl

Zaakceptowanie wniosku rozliczającego przez Operatora nastąpiło w dniu 15.12.2023 r.

Okres trwałości projektu wynosi 2 lata od dnia zaakceptowania rozliczenia.

 

 

Biuro Informatyki i Telekomunikacji