Festyn ekologiczny odbył się 5 września 2022 r. na boisku Szkoły Podstawowej w Czerwonaku.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Myśleć globalnie, działać lokalnie” i było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.5.4: „Edukacja Ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podczas wydarzenia można było wziąć udział w zajęciach edukacyjnych na terenie Niskoemisyjnego Mobilnego Miasteczka Edukacji Ekologicznej prowadzonych przez Straż Gminną w Czerwonaku, zobaczyć fenomenalne spektakle Teatru "Fuzja", które powstały w ramach projektu. Można było również wziąć udział w konkursach z nagrodami, a także zobaczyć instalacje i makiety przygotowane przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Czerwonaku. Festyny cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Czerwonak. Najbardziej podobają się spektakle - szkolenia Teatru „Fuzja” poruszające tematykę transportu zrównoważonego, czystego powietrza i segregacji odpadów.

Głównym celem projektu "Myśleć globalnie, działać lokalnie" była poprawa świadomości ekologicznej, a także zmiana postaw i zachowań mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży - umożliwienie każdemu zainteresowanemu zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska, tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw i wartości z uwzględnieniem troski o jakość środowiska o jakość środowiska.