Cieszymy się, że nasza praca przynosi efekty: dziś dowiedzieliśmy się, że metoda konsultacyjna charette jest na stałe wykorzystywana przez samorząd Walvis Bay, naszego namibijskiego partnera.

Jak do tego doszło? W marcu 2023 prowadziliśmy w Walvis Bay modelowe konsultacje społeczne dotyczące planowanej ze środków Unii Europejskiej rewitalizacji nadbrzeża. Konsultacje, prowadzone metodą charette, angażują wszystkich użytkowników danego obszaru – w naszym wypadku wszystkich, którzy korzystają z plaży, rodziców, dzieci, turystów, sprzedawców. Z drugiej strony w charette uczestniczą urzędnicy i przedstawiciele merytorycznych instytucji (np. agencji ds. ochrony przyrody). W dość scentralizowanym systemie namibijskim, gdzie samorząd ma ograniczone możliwości inwestowania z własnych środków, stosowanie konsultacji publicznych na tak szeroką skalę to nowość.

W charette, które samorząd Walvis Bay zorganizował w ramach projektu „Erongo Sustainable Governance LAB” uczestniczyło kilkaset osób, w tym np. lokalne zespoły, które chciały wypromować pomysł zbudowania sceny do ćwiczeń tańca nowoczesnego. Młodzieżowa Rada Miasta nagłaśniała temat wspólnej przestrzeni dla zajęć wyrównawczych dla dzieci. Pojawiały się prośby o miejsca na grilla i do czyszczenia ryb.

Dzielenie się dobrymi praktykami, szczególnie na forum międzynarodowym, to wspaniałe doświadczenie. W Gminie Czerwonak aktywnie prowadzone są konsultacje społeczne na szeroką skalę, dzięki którym możemy wspólnie tworzyć przestrzeń publiczną wysokiej jakości. Cieszymy się, że dobre praktyki wypracowane w Polsce i Unii Europejskiej mają pozytywny wpływ na życie mieszkańców Afryki.

Wizyta marcowa zakończyła się konferencją prasową.

 

Powyższy post został opublikowany w ramach projektu ‘Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory Urban Governance For Resilient, Safe and Inclusive Multifunctional Public Spaces in Namibia’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach #European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid. Projekt implementowany jest w ramach partnerstwa między @Gmina Czerwonak i @Municipality of Walvis Bay. Zawartość i treść posta jest wyłączną odpowiedzialnością autorów - Gminy Czerwonak oraz Gminy Walvis Bay i nie musi odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej'

 

This publication is a part of the ‘Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory Urban Governance For Resilient, Safe and Inclusive Multifunctional Public Spaces in Namibia’ project, co-funded by the European Union within the framework of #European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid. The implementing partners for the project are @Gmina Czerwonak and @Municipality of Walvis Bay.

This publication was co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of Gmina Czerwonak and Walvis Bay and do not necessarily reflect the views of the European Union.