Gmina Czerwonak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak”.

 

Cele projektu:
 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowana poprzez wykonanie azyli na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, wyznaczenie nowych przejść i przejazdów oraz montaż wyświetlaczy prędkości.

Budowa azyli na przejściach dla pieszych oraz na przejeździe rowerowym poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poprzez zapewnienie strefy bezpiecznego oczekiwania i skrócenia odcinka przejścia i przejazdu przez jezdnię pieszych i rowerzystów, spowolnienia ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego.

Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych  zlokalizowanego na drodze prowadzącej do szkoły ma na celu poprawę widoczności pieszych, a w szczególności dzieci idących tą drogą do szkoły oraz rodziców odprowadzających te dzieci do szkoły.

Montaż wyświetlaczy prędkości ma na celu uspokojenie ruchu drogowego i zwiększenie świadomości kierujących pojazdami. Wyświetlacze prędkości zostaną zamontowane w miejscach newralgicznych, gdzie zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz sołtysów kierowcy notorycznie przekraczają prędkość.

 

Planowane efekty:
 

Realizacja projektu zakłada poniesienie wydatków infrastrukturalnych, związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja obejmuje:

  1. Poprawę bezpieczeństwa na drodze gminnej publicznej klasy L wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych i wykonaniem azyli na przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Brzozowej, Akacjowej i Zdroje w m. Czerwonak;
  2. Przebudowę drogi publicznej gminnej klasy Z ulicy Szkolnej w m. Kicin poprzez budowę azylu na przejściu dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów wraz z jego doświetleniem przejścia i przejazdu;
  3. Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze publicznej gminnej klasy L ul. Poprzecznej w Owińskach;
  4. Wykonanie, dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – wyświetlacze prędkości na drogach gminnych w rejonie przejść dla pieszych klasy Z w m. Kicin ul. Szkolna, w m. Bolechowo ul. Obornicka oraz na drogach gminnych klasy L w m. Mielno ul. Leśna, w m. Czerwonak ul. Źródlana, w m. Bolechówko – Potasze ul. Lipowa. Montaż 10 szt. wyświetlaczy prędkości na 7 przejściach dla pieszych.

 

Wartość projektu:
 

184 636,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:
 

156 939,00 zł

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do upublicznienia informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres e-mail lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
 

Informacje w tym zakresie dostępne są w Serwisie Programu Infrastruktura i Środowisko: SPRAWDŹ TUTAJ