Projekt Cyberbezpieczny Samorząd

W dniu 13 czerwca 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Czerwonak a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd.
Projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zaktualizowanie oraz wdrożenie dokumentacji oraz procedur koniecznych do realizowania scenariuszy zagrożeń i ich identyfikacji. Zostanie zakupiony sprzęt, systemy i oprogramowania zabezpieczające m.in. serwery, routery, macierze dyskowe, urządzenie zasilania awaryjnego oraz automatyczny system do wykrywania i reagowania na incydenty.  
W ramach projektu zostaną przeprowadzone również szkolenia podstawowe budujące świadomość cyberzagrożeń, weryfikujące świadomość zagrożeń i reakcji personelu w ramach SZBI oraz specjalistyczne dla działu IT. Projekt zostanie zakończony audytem podjętych działań.
Koszt realizacji całości projektu wyniesie 849 818,04 zł. Dofinansowanie wynosić będzie 764 836,56 zł (w tym dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej 76,50%, oraz dofinansowania z budżetu państwa stanowiące 13,50%).

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

Szczegółowe informacje o realizowanym Grancie w ramach projektu znajdują się na stronie www.gov.pl
Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.