l.p

NAZWA PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

POZYSKANA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

OKRES REALIZACJI

1.

„Mobilny Urząd”

Projekt realizowany był
w ramach partnerstwa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwonaku
z Powiatowym Urzędem Pracy
w Poznaniu. Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie dostępności usług PUP w Poznaniu w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie gminy zamieszkania osób bezrobotnych

Bezkosztowe wsparcie gminy
w postaci obsługi zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy Czerwonak przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

2014-2020