Gmina Czerwonak jest liderem przedsięwzięcia i koordynuje wszystkie zaplanowane zadania. W realizację projektu zaangażowany jest także jako uczestnik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Spółka z o.o.

 

Projekt "Węzeł przesiadkowy Bolechowo" objął następujące realizacje:
 

  • budowę parkingu „Park&Ride” z 63 miejscami parkingowymi w tym z 3 miejscami dla osób z niepełnosprawnością,
  • montaż wiaty rowerowej „Bike&Ride” dla 18 rowerów oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów,
  • elementy małej architektury w okolicach dworca kolejowego (kosz na śmieci, ławki),
  • budowę 2,032 km ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Obornickiej i Kolejowej,
  • budowę fragmentu ulicy Kolejowej, stanowiącej dojazd do dworca,
  • instalację monitoringu a także inteligentnego systemu transportowego.

 

Obecna aktualna kwota na Węzeł Przesiadkowy Bolechowo:

Ogółem - 4.610.451,64 zł
Dofinansowanie - 3.724.543,35 zł

 

Film promujący węzeł przesiadkowy "Bolechowo":