Gmina Czerwonak jest liderem przedsięwzięcia i koordynuje wszystkie zaplanowane zadania.

 

Projekt "Węzeł przesiadkowy Owińska" objął następujące realizacje:

 

  • modernizację ulicy Lipowej
  • nowe oświetlenie ul. Dworcowej i Zielonej
  • budowę bezpiecznego naziemnego przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe
  • modernizację parkingu „Park&Ride”
  • wiatę rowerową „Bike&Ride” dla 18 rowerów
  • 3,085 km dróg dla rowerów
  • instalację monitoringu i inteligentnego systemu transportowego 
  • budowę chodnika na ulicy Dworcowej 
  • zakup niskoemisyjnego autobusu 

 

Obecna aktualna kwota na Węzeł Przesiadkowy Owińska:

Całkowite wydatki ogółem: 17.304.293,58 zł
Dofinansowanie: 9.387.975,90 zł

 

Film promujący Projekt "Węzeł przesiadkowy Owińska":