Gminę Czerwonak odwiedzili samorządowcy z regionu Erongo w Namibii. Wśród nich byli reprezentanci Walvis Bay, ale też miast regionu Erongo, tj.:  Arandis, Usakos, Omaruru, Karibib oraz Henties Bay. To urzędnicy zajmujący się gospodarką odpadami, finansami publicznymi, inwestycjami oraz bezpieczeństwem na poziomie lokalnym. Udział w wizycie studyjnej poprzedzony był uczestnictwem w finansowanym przez Unię Europejską, eksperckim programie szkoleniowym Erongo Good Governance Academy. Podczas szkolenia przedstawiciele miast przygotowywali ramy projektów, które przy wsparciu środków zewnętrznych mogliby realizować w swoich społecznościach. Elementem szkolenia jest pokazanie, jak na wyzwania stojące przed samorządami odpowiadają władze lokalne w Polsce. Stąd szeroki wachlarz zainteresowań gości.

Gmina Czerwonak zaprezentowała uczestnikom delegacji: zasady działania samorządu, przykłady inwestycji realizowanych zgodnie z zasadami partycypacji społecznych, jak również podnoszące jakość życia mieszkańców, inwestycje ekologiczne. Podczas wizyty w plenerze uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniami mającymi na celu podnoszenie świadomości ekologicznej (działania w kierunku ochrony płazów). Ponadto zwiedzono Kąpielisko Akwen Tropicana i Przystań Akwen Marina w Czerwonaku oraz Dziewiczą Górę. Zapoznano się z zasadami uniwersalnego projektowania w Parku Orientacji Przestrzennej. W ramach zagadnienia rewitalizacji terenów historycznych zwiedzono również park i pałac w Owińskach.

Goście mieli okazję zobaczyć ukończoną już kładkę pieszo-rowerową w Owińskach, gdzie zapoznali się z rozwiązaniami zmierzającymi ku inteligentnej komunikacji dla osób
z niepełnosprawnościami w miejscach turystycznych (elektroniczny system znaczników).

Ważnym elementem spotkań była prezentacja zasad planowania przestrzennego, gromadzenia danych, wydawania decyzji, wykorzystania narzędzi informatycznych
w planowaniu przestrzennym. Podobne zadania są planowane w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Czerwonak i Walvis Bay. Zasady zarządzania odpadami omawiano przy okazji wizyty w Spalarni Śmieci w Poznaniu.

Dodatkowo, goście mieli okazję uczestniczyć w uroczystym otwarciu muralu oraz
w Drugich Integracjach Sołeckich, jak również w przygotowanej specjalnie dla nich prezentacji łodzi OSP, zakupionej w ramach budżetu obywatelskiego.
 


Powyższy post został opublikowany w ramach projektu ‘Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory Urban Governance For Resilient, Safe and Inclusive Multifunctional Public Spaces in Namibia’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach #European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid. Projekt implementowany jest w ramach partnerstwa między @Gmina Czerwonak i @Municipality of Walvis Bay. Zawartość i treść posta jest wyłączną odpowiedzialnością autorów - Gminy Czerwonak oraz Gminy Walvis Bay i nie musi odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej'
 
This publication is a part of the ‘Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory Urban Governance For Resilient, Safe and Inclusive Multifunctional Public Spaces in Namibia’ project, co-funded by the European Union within the framework of #European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid. The implementing partners for the project are @Gmina Czerwonak and @Municipality of Walvis Bay.
This publication was co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of Gmina Czerwonak and Walvis Bay and do not necessarily reflect the views of the European Union.