Projekt “e-Czerwonak elektroniczne usługi publiczne Gminy Czerwonak” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany był w latach 2017 - 2018.

 

W ramach projektu zakupiono i wdrożono następujące moduły w ramach zintegrowanego systemu informatycznego:

 

  1. Portal Interesanta - moduł do komunikacji z mieszkańcami. Portal Interesanta Urzędu Gminy Czerwonak dostępny jest 24h przez 7 dni w tygodniu. Umożliwia sprawdzenie stanu spraw prowadzonych przez urząd oraz płatności elektroniczne z tytułu podatków i opłat lokalnych.
  2. Program do komunikacji sms z mieszkańcami.
  3. Nowy Elektroniczny Obieg Dokumentów wraz z informacją dla mieszkańców o stanie sprawy.
  4. Nowy Biuletyn Informacji Publicznej.
  5. Program opłaty lokalne (umowy dzierżawy, wieczyste użytkowanie, fakturowanie).
  6. Program do wymiany informacji budżetowych z jednostkami organizacyjnymi gminy.
  7. Analityczny system informowania kierownictwa.
  8. System informacji przestrzennej GIS.
  9. Portal Pracowniczy dedykowany do kadrowej obsługi pracowników urzędu.

 

Rozbudowano również infrastrukturę sprzętową i oprogramowanie środowiska pracy – budowa Centrum Przetwarzania Danych, w tym m.in. zakupiono nowe serwery z oprogramowaniem do serwerowni urzędu oraz urządzenia do odczytu kodów kreskowych na potrzeby zautomatyzowanej wysyłki korespondencji.

Ponadto w ramach projektu kupiono program do projektowania i kosztorysowania na potrzeby pracowników pracujących przy projektach inwestycyjnych.

 

Dzięki projektowi Gmina Czerwonak dołączyła do grona jednostek administracji publicznej, które zapewniają innowacyjny i łatwy dostęp do spraw prowadzonych przez urząd oraz elektronicznych płatności.

 

 

Wartość projektu 1 054 053,23 zł, wartość dofinansowania 886 953,94 zł.