Pani Karen Miller, architekt z Namibii, wygrała przetarg na projekt koncepcji nadbrzeża w Walvis Bay, rewitalizowanego w ramach projektu. Po raz pierwszy spotkała się z zespołem projektowym z Walvis Bay i ekspertami polskimi, architektem Karolem Szparkowskim (online) i Wojciechem Szpocińskim (na miejscu). Te pierwsze spotkania poświęcone były zaprezentowaniu trendów europejskich w podobnych projektach (zasada poszanowania przyrody, lokalnej kultury, zasada ograniczonej interwencji), a także dyskusji o oczekiwaniach przyszłych użytkowników plaży, które zebrane zostały w raporcie z charette. 

Powyższy post został opublikowany w ramach projektu ‘Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory Urban Governance For Resilient, Safe and Inclusive Multifunctional Public Spaces in Namibia’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach #European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid. Projekt implementowany jest w ramach partnerstwa między @Gmina Czerwonak i @Municipality of Walvis Bay. Zawartość i treść posta jest wyłączną odpowiedzialnością autorów - Gminy Czerwonak oraz Gminy Walvis Bay i nie musi odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej'
 
This publication is a part of the ‘Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory Urban Governance For Resilient, Safe and Inclusive Multifunctional Public Spaces in Namibia’ project, co-funded by the European Union within the framework of #European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid. The implementing partners for the project are @Gmina Czerwonak and @Municipality of Walvis Bay.
This publication was co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of Gmina Czerwonak and Walvis Bay and do not necessarily reflect the views of the European Union.