Istnieje prawdopodobieństwo, że kicińska parafia powstała już w XII-XIII w.


Obecny drewniany kościółek wzniesiono zapewne w latach 1749-51 z fundacji biskupa poznańskiego Józefa Tadeusza Kierskiego na miejscu świątyni pod wezwaniem Wszystkich Świętych, którą rozebrano trzy lata wcześniej. Zachowała się oryginalna, zrębowa konstrukcja z bali sosnowych. Obecnie, oglądany z zewnątrz kościół cieszy oczy wyjątkowo zgrabną bryłą. Ten jednonawowy budynek, zwężający się  nieco w części prezbiterium, zamknięty jest niewysoką wieżą. Całkowita długość kościoła wynosi 19,46m. a szerokość nawy głównej 8,69m. Niewątpliwą atrakcją są znajdujące się na zewnątrz cztery dzwony: „Józef”, „Nepomucen”, „Stanisław” i „Wawrzyniec”, odlane w roku poświęcenia kościoła. W 1997 r. na dzwonnicy wybudowanej w 1985 r. zawieszono trzy nowe dzwony wg pomysłu i wykonania Józefa Hryniewskiego z Kicina.

W latach II wojny światowej Niemcy urządzili na probostwie obóz pracy i miejsce kaźni Żydów, co upamiętnia tablica zlokalizowana na skarpie przykościelnej.

Ciekawostka: w latach 1564 – 1574 stanowisko proboszcza katedralnego piastował najwybitniejszy poeta polskiego renesansu Jan Kochanowski. Uposażeniem prepozyta stał się majątek składający się z sześciu wsi, a ich stolicą był właśnie Kicin). Przypuszczalnie jednak Kochanowski nigdy nie pojawił się w Kicinie osobiście.


Od 2016 r. w sąsiedztwie kościoła wśród okolicznych, malowniczych terenów znajduje się Droga Różańcowa łącząca Kicin z Wierzenicą, której pomysłodawcą i projektantem jest Leszek Lesiczka. Kapliczki zaprojektował i zbudował w swojej firmie „A-Z” Jacek Napiontek. Natomiast dwadzieścia tajemnic różańcowych wyrzeźbił artysta ludowy Piotr Woliński z Kcyni.

Przy kościele przebiegają warte uwagi szlaki: Droga Św. Jakuba oraz Szlak Niepodległości i Ścieżka im. Augusta Cieszkowskiego. Idąc dalej Szlakiem Niepodległości dochodzimy do Krzyża Papieskiego i Szlaku im. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Oprócz Drogi Św. Jakuba pomysłodawcą  tych miejsc jest Leszek Lesiczka.

Geograf profesor dr hab. Zbigniew Zwoliński nazwał Kicin górską stolicą Wielkopolski (Wieści Kicińskie 1-2/2018 (26-27)).
 


Kościół znajduje się na Szlaku Kościołów Drewnianych: szczegóły

 

Drewniany kościół pw. św. Józefa w Kicinie
ul. Kościelna 2
62-004 Kicin