Kościół ten jest najstarszym obiektem zabytkowym w Owińskach i jednym z najstarszych i najcenniejszych obiektów sakralnych na terenie powiatu poznańskiego Został ufundowany przez cysterki, a jego budowę rozpoczęto w pierwszej połowie XV w. i zakończono w 1574 r. W nawie kościoła zachowały się trzy pierwsze belki zdobione malowanymi rozetami. Na dwóch znajduje się napis łaciński informujący o pracach budowlanych przy obiekcie z datą 1574 i nazwiskami: Katarzyny Łuszczewskiej, ówczesnej ksieni cysterek, proboszcza Piotra Kuczyńskiego oraz młynarza Jana z górnego młyna, najpewniej wykonawcy. Konsekracja kościoła miała miejsce w dniu św. Floriana – 4 maja – roku niestety nie znamy. Od początku swego istnienia pełnił funkcję kościoła parafialnego – do czasu gdy po kasecie zakonu owińskich cysterek w połowie XIX w. kościołem parafialnym został kościół poklasztorny. W XVIII w. nastąpiła  barokowa przebudowa świątyni polegająca na dobudowaniu po stronie południowej kruchty, a po stronie północnej zakrystii, nadbudowano więźbę dachowoą nad prezbiterium w celu wyrównania kalenicy dachu z nawą. Kościół uzyskał barokową oprawę architektoniczną w postaci barokowych szczytów. Z zapisków wynika, że w 1778 r, przy wejściu głównym przy zachodniej ścianie szczytowej istniała drewniana dzwonnica z sygnaturką, przylegająca do budynku kościoła. Od 1939 r. kościół św. Mikołaja był nieużywany i popadł w ruinę. W latach 90. XX w. przeprowadzono remont dachu, w 2011 r. wzmocniono konstrukcję murów. Ale dopiero prace remontowe przeprowadzone w latach 2016-2017 pozwoliły świątyni odzyskać dawną świetność. Prace polegały na renowacji elewacji zewnętrznej kościoła, odtworzeniu okien i drzwi zewnętrznych w pierwotnej kolorystyce, konserwacji więźby dachowej i dachu. Prace wewnątrz kościoła obejmowały renowację tynków i uzupełnienie posadzek.

Kościół nazywany jest cmentarnym ze względu na sąsiadujący z nim najstarszy w Owińskach cmentarz parafialny, w którym w latach 70. XX w. urządzono kwaterę jednolitych grobów pensjonariuszy zakładu opiekuńczego.

Niedaleko kościoła, w pobliżu ulicy Cysterek, znajduje się dąb Bartek – jeden z najokazalszych pomników przyrody w Owińskach. Dąb liczy sobie już ponad 600 lat, a jego obwód wynosi 770 cm. Legenda mówi, że drzewo kazał posadzić król Władysław Jagiełło na pamiątkę pokonania Krzyżaków pod Grunwaldem. W 1806 roku mijał go cesarz Napoleon, gdy przejeżdżał przez Owińska.

 

Kościół pw. św. Mikołaja 

ul. Bydgoska 
62-005 Owińska