Ścieżka przyrodniczo-leśna „Dziewcza Góra” obejmuje 19 przystanków i porusza zagadnienia związane z hodowlą i ochroną lasu. Niewątpliwą atrakcją ścieżki jest znajdująca się na wzniesieniu wieża przeciwpożarowa, będąca swoistym punktem widokowym na miasto Poznań i jego okolice. Nazwa ścieżki jest staropolskim odpowiednikiem dzisiejszej nazwy drugiego pod względem wysokości w okolicach Poznania wzniesienia – Dziewiczej Góry. Ścieżka rozpoczyna się przy parkingu samochodowym pod Dziewiczą Górą (143 m n.p.m.) w Czerwonaku i prowadzi lasami do leśniczówki Annowo tworząc dwa warianty szlaku. Przy leśniczówce umieszczono „leśną klasę”.

 

Leśna klasa

To szczególne miejsce stanowiące 17-sty przystanek na trasie dydaktycznej ścieżki przyrodniczo-leśnej: „Dziewicza Góra”. Klasa nazwana została imieniem i nazwiskiem polskiego ziemianina, działacza i filozofa – Augusta Cieszkowskiego herbu Dołęga, w przeszłości prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz założyciela Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie, która dała początek wydziałowi rolniczemu Uniwersytetu Poznańskiego, a później Akademii Rolniczej w Poznaniu.


Leśna klasa to miejsce specjalnie przygotowane do prowadzenia zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu, w otoczeniu wiekowego drzewostanu liściastego, otaczającego leśniczówkę Annowo. Klasa wyposażona jest w ławki i stoły dla 35 - 40 osób i 10 tablic ilustrujących niektóre grupy roślin i zwierząt zamieszkujące ten teren oraz wybrane zagadnienia z zakresu ekologii.

 

Szczegóły dostępne TUTAJ