Logowanie:
Logowanie:

Wsparcie szkoleniowe i doradcze

KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW

 

Nazwa działania/poddziałania:  POWER 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw


Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Data zakończenia naboru: Sektor turystyczny – 30.06.2022, Sektor IT – 31.12.2022, Sektor mody i tekstyliów – 31.12.2022, Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 31.08.2023, Sektor budowlany – 30.09.2022, Sektor finansowy – 31.12.2022

 

Link do informacji o naborze: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#opis

 

Dla kogo: Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwadziałające  wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstylióworaz opieki zdrowotnej i pomocy społeczneji dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji. W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające
z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami. Finansowanie można przeznaczyć na: usługi szkoleniowe, usługi doradcze, studia podyplomowe.Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:80%

 

Minimalny wkład własny: 20%


 

AKADEMIA MANADŻERA MŚP

 

Nazwa działania/poddziałania:  POWER 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Data zakończenia naboru: 30.06.2021

 

Link do informacji o naborze: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#terminy

 

Dla kogo: MMSP

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:Celem konkursu jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców
w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. Finansowanie można przeznaczyćna usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą zdiagnozować potrzeby MMSP i luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego oraz przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym właścicieli, pracowników zatrudnionych
na kierowniczym stanowisku, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane
z awansem na stanowisko kierownicze. Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w „Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich”.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:80%

 

Minimalny wkład własny: 20%


 

NOWY START

 

Nazwa działania/poddziałania:  POWER 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Data zakończenia naboru: 30.11.2022

 

Link do informacji o naborze: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1#opisDla kogo: MSP

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą: 

- przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego

- przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: Dofinansowanie można otrzymać na działania związane z  pomocą w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwojem kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości, pomocą w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji, przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:100%

 

Minimalny wkład własny:0%


 

SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH

 

Nazwa działania/poddziałania:  POWER 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Data zakończenia naboru: 01.12.2021 r.

 

Link do informacji o naborze: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych#opis

 

Dla kogo: MSP

Projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:

- przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarzadzanie przedsiębiorstwem;

- przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.

Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację
w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia oraz pomoc w zaprojektowaniu sukcesji
pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym

 

Maksymalny poziom dofinansowania:90 %

 

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.