Logowanie:
Logowanie:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Nazwa działania/poddziałania:  PROW  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Instytucja organizująca konkurs:Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów

 

Termin składania wniosków: 12.06 – 29.06.2020

 

Link do informacji o naborze: //www.lgdtraktpiastow.pl/article/380

 

Dla kogo: Osoby podejmujące działalność gospodarczą zamieszkujące obszar działania LGD Trakt Piastów

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

Celem konkursu jest wsparcie osób podejmujących działalność gospodarczą, której zakres tematyczny jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup robót budowlanych lub usług, zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, zakup nowych maszyn lub wyposażenia i in.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:100%

 

Maksymalny poziom dofinansowania: 50 000 zł wypłacane w dwóch transzach – I transza = 80% i II transza = 20%

 

Warunki udzielania wsparcia:

1. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków
oraz LSR (w tym z PROW na lata 2014 – 2020)

2. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

Sposób składania wniosku        

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze LGD „Trakt Piastów” osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Dodatkowo informacje:

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Małgorzata Blok – 601 251 501 oraz +61 427 59 50

Kinga Borzykowska - 506 862 163

 

 

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.