Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mający zdublowane wpisy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy muszą pozostawić tylko jeden wpis "aktywny".

Archiwum