Logowanie:
Logowanie:

 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

przedstawiciel: wójt Marcin Wojtkowiak

data przystąpienia: 1993 r.

www.zgwrp.org.pl

  

Stowarzyszenie to jest największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Obecnie Związek zrzesza ponad 550 gmin wiejskich z terenu całego kraju. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich

 

 

  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

przedstawiciel: wójt Marcin Wojtkowiak

data przystąpienia: 2002 r.

www.sgipw.wlkp.pl

 

Stowarzyszenie tojest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 104 gminy i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Leszno i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

 

 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

 

przedstawiciel: Sekretarz Joanna Kowalczyk - Chudy

data przystąpienia: 1991r.

www.wokiss.pl

  

Stowarzyszenie to zostało utworzone w 1990r., zrzesza aktualnie 246 gmin i 31 powiatów. Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych i radnych, działalność informacyjno-doradczą, informatyzację administracji, współpracę zagraniczną i wdrażanie programów wspomagających procesy zarządzania.

 

 

Stowarzyszenie Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT)

 

 

przedstawiciel: wójt Marcin Wojtkowiak

data przystąpienia: 2011 r.

www.wot.org.pl

 

Stowarzyszenie p.n. Wielkopolska Organizacja Turystyczna działa od 1 stycznia 2004r. Zrzesza przedstawicieli samorządów, branży turystycznej i stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze. Główne cele działania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej: kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie; integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego oraz osób i instytucji zainteresowanych turystycznym rozwojem województwa wielkopolskiego; promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego i koordynacja podejmowanych działań promocyjnych w województwie; nicjowanie tworzenia i wspierania rozwoju nowych produktów turystycznych; działanie na rzecz zwiększenia liczby turystów przyjeżdżających do województwa wielkopolskiego oraz wzrostu dochodów z turystyki; prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli samorządów i branży z zakresu turystyki regionalnej; współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi.

 

 

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

 

przedstawiciel: wójt Marcin Wojtkowiak

data przystąpienia: 2013 r.

www.metropoliapoznan.pl

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów jego członków, a w szczególności wspieranie ich rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie. Ważne jest również prowadzenie działań na rzecz powołania związku zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego tworzące metropolię.

Aktualnie w skład stowarzyszenia wchodzą: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin powiatu poznańskiego, Szamotuły, Skoki, Śrem i Oborniki.

 

 

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

 

przedstawiciel: wójt Marcin Wojtkowiak

data przystąpienia: 2000 r.

www.puszcza-zielonka.pl

 

Związek ten został utworzony w 2000r. Do jego głównych zadań należy:

1) rozwój turystyki, w tym m.in. opracowanie strategii rozwoju turystyki, systemu szlaków rowerowych, map turystyczno-rowerowych, rozbudowa i renowacja infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic,

2) kompleksowe rozwiązanie i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich,

3) ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Puszczy Zielonki – opracowanie planu ochrony, sprzątanie lasów.

 

Zasady współpracy ze studentami: zobacz

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów"

 

przedstawiciel: wójt Marcin Wojtkowiak
data przystąpienia: 2015 r.

www.lgdtraktpiastow.pl

 

Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" (LGD) działa jako stowarzyszenie i ma na celu:

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),

3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,

4) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,

5) promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,

6) współuczestniczenie w rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności leżących na terenie działania LGD,

7) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych,

8) promocję jednostek samorządu terytorialnego, które są członkami LGD.

 

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 

przedstawiciel: I z-ca wójta Paweł Glaser
data przystąpienia: 2008 r.

www.goap.org.pl

 

Celem związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami i stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy współudziale wielu gmin, co daje możliwość bardziej efektywnych działań. Funkcjonowanie związku zwiększa również zdolność pozyskiwania kapitału finansowego na realizację potencjalnych inwestycji tworzących zintegrowany nowoczesny system gospodarki odpadami.

 

 

 

Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”

 

 

 

przedstawiciel: Radny Rady Gminy Czerwonak Łukasz Zarzycki
data przystąpienia: 2007 r.

 

Związek wykonuje zadania w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymywania porządku i czystości w gminach oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie.

 

 

 

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”

 

 

przedstawiciel: Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak Wojciech Skrzekut
data przystąpienia: 2000 r.

 

Stowarzyszenie to zostało utworzone w 2000 roku. W jego skład wchodzi 16 samorządów lokalnych zainteresowanych jak najszybszą modernizacją dróg wojewódzkich nr 196, 241 i 247 łączących Poznań z Bydgoszczą oraz drogą krajową nr 11.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.