Logowanie:
Logowanie:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym opiniowania koncepcji oraz projektów drogowych, wprowadza się możliwość zapoznania z nimi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Czerwonak. Analiza opinii społecznych pozwoli na wypracowanie lepszych rozwiązań służących wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

 

Sposób opiniowania koncepcji oraz projektów zadań drogowych, realizowanych przez Urząd Gminy Czerwonak:

- Na stronie internetowej Gminy Czerwonak, zakładka „Konsultacje dot. dróg”, na okres dwóch tygodni umieszczony zostanie plan sytuacyjny koncepcji lub projektu zadania drogowego.

- W przeciągu 2 tygodni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej planu sytuacyjnego, zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje uwagi dotyczące koncepcji lub projektu zadania drogowego, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracownika prowadzącego dokumentacje techniczne dróg rafal.adamski@czerwonak.pl lub pisemnie na adres tutejszego urzędu: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

- Wszystkie uwagi poddane zostaną analizie przez inwestora oraz przez projektanta realizującego dane zadanie.

- Przyjęte uwagi zostaną wprowadzone do dokumentacji technicznej.

- Po wprowadzeniu przez projektanta zadania zaakceptowanych zmian, w zakładce „Konsultacje dot. dróg” na stronie internetowej, opublikowana zostanie ostateczna wersja planu sytuacyjnego dla danego zadania drogowego.

 

Rafał Adamski

Wydział Infrastruktury

Lista aktualnie opublikowanych projektów:

 

22-08-2018  Projekt przebudowy ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach - etap II

14-01-2018  Projekt budowy ulic Stokrotkowej, Szafirowej w Miękowie

14-01-2019  Projekt budowy drogi dojazdowej do garaży na os. Karolin w Koziegłowach

14-01-2019  Projekt budowy ul. Parkowej w Owińskach (II etap)

22-01-2019  Projekt budowy ul. Północnej w Promnicach

27-02-2019  Projekt budowy ulicy Suchej w Czerwonaku

11-02-2020  Projekt budowy ul. Cysterek w Owińskach

12-03-2020 Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Dębogórze

 

 

 

Lista zakończonych konsultacji wraz z podsumowaniem:

 

01. Koncepcja budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku

02. Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku

03. Koncepcja budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach

04. Projekt budowy ul. Leśnej w Mielnie

05. Projekt przebudowy ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach - etap I

06. Projekt budowy ulicy Marysieńki w Czerwonaku

07. Projekt budowy ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku

08. Projekt budowy ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie

09. Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku

10. Projekt budowy ulicy Łąkowej w Czerwonaku

11. Projekt budowy ulic Sosnowej i Jaworowej w Potaszach

12. Projekt budowy ulicy Cysterek w Owińskach

13. Projekt budowy ulic Sosnowej, Daglezjowej i Akacjowej w Bolechówku

14. Projekt budowy ulicy Leśnej w Bolechowie

15. Projekt budowy ulic Cisowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Bolechówku

16. Projekt budowy ulicy Rolnej w Kicinie

17. Projekt budowy ulicy Łanowej w Kicinie

18. Projekt budowy ulicy Swarzędzkiej w Kicinie

19. Projekt budowy ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach

Archiwum

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.