W sierpniu w przestrzeni publicznej gminy – na przystankach autobusowych i na billboardach pojawiły się zagadkowe plakaty.

„Połącz”?

Na plakatach znajdowały się zdjęcia kobiet, dziewczynek i chłopców, a także imiona – polskie i ukraińskie. Napis „połącz” na prezentowanych grafikach mógł sugerować, by imiona dopasować do zdjęć. Plakaty były dość enigmatyczne, więc wiele osób zastanawiało się „o co chodzi”?

Co ma tak naprawdę znaczenie?

Po dwóch tygodniach pierwsze plakaty zostały zastąpione innymi, stanowiącymi rozwiązanie „zadania” z wcześniejszych plakatów. Jednak osoby z pierwszej odsłony wcale nie zostały połączone z imionami, ale… ze sobą. Nie bez przyczyny trzymały one wspólnie duże czerwone „C.”, które jest logotypem gminy Czerwonak – to właśnie nasza gmina połączyła wszystkie te osoby. To połączenie osób w wymiarze fizycznym oraz symbolicznym miało przykuć uwagę mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych, sprawić by na chwilę się zatrzymali i zadali sobie ważne pytanie: czy to, jak mamy na imię, jak wyglądamy i z którego kraju pochodzimy ma tak naprawdę znaczenie? W naszej gminie chcemy łączyć, a nie dzielić czy szufladkować.

Bezcenna pomoc

W kampanii społecznej „Czerwonak łączy” wzięli udział Polacy i Ukraińcy mieszkający na terenie gminy Czerwonak – zdjęcia prezentują więc prawdziwych mieszkańców gminy, w realnym środowisku. Jednym z celów kampanii zorganizowanej przez Urząd Gminy Czerwonak było podziękowanie mieszkańcom gminy Czerwonak za okazane wsparcie i zaangażowanie w działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy, którzy właśnie na terenie naszej gminy znaleźli schronienie, spokój, pracę oraz… przyjaciół. Dobro, pomoc i wsparcie, które od mieszkańców gminy Czerwonak otrzymali uciekający przed wojną obywatele Ukrainy są bezcenne.

Z bliźnim się możesz zabliźnić

Integrowanie się Ukraińców z lokalną społecznością to proces bardzo ważny i jak się okazuje niezmiernie potrzebny. Na zdjęciach wykorzystanych do powstania plakatów kampanii widzimy spokój i poczucie bezpieczeństwa, które mamy nadzieję odczuwają wszyscy obywatele Ukrainy, którzy znaleźli w gminie Czerwonak schronienie przed wojną. Jak pisał Edward Stachura: „Człowiek człowiekowi wilkiem, lecz ty się nie daj zwilczyć; Człowiek człowiekowi bliźnim – z bliźnim się możesz zabliźnić.” Pomimo wielu różnic między dwoma narodowościami: polską i ukraińską jesteśmy do siebie bardzo podobni i wspólnie możemy tworzyć pewną całość – lokalną społeczność, w której znajdzie się miejsce dla każdego z nas.