Wydział Ochrony Środowiska przypomina, że rolnicy i ogrodnicy stosujący środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Na szczególną uwagę zasługują pszczoły i inne zapylacze -  ich rola w ekosystemie jest nie do zastąpienia! Opryski mają zwalczać szkodniki i choroby upraw ozimych, jednak pryskanie w dzień, przy nieznajomości produktu i metod, prowadzi często do zatrucia całych pasiek i dzikich oblatywaczy.

 

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 

  1. Stosować wyłącznie środki ochrony roślin z legalnych źródeł, czyli dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy, wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  2. Dobierać środki ochrony roślin nietoksyczne dla owadów pożytecznych.
  3. Stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie.
  4. Wykonywać zabiegi wieczorem, po zakończonych lotach owadów zapylających; bezpieczne opryski to zabiegi wykonane po godzinie 19.00 wieczorem i do 4.00 rano.
  5. Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
  6. Przestrzegać okresów prewencji.
  7. Nie wykonywać zabiegów podczas wiatru wiejącego z prędkością powyżej 4 m/s.

 

Wytrucie owadów oznacza brak plonów i może grozić utratą unijnych dopłat bezpośrednich. Warto pamiętać także, że kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, podlega karze grzywny w wysokości nawet 5 tys. zł. a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

 

 

                                                                                                                                              Alina Ptak